Mae gennym berthynas hir o fod wedi gweithio gyda Chymunedau’n Gyntaf Mȏn a Phartneriaeth Plas Cybi fel yr oedd yn cael ei gyfeirio ato’n flaenorol. Rydym yn falch iawn felly o gael y gwahoddiad i’w helpu i ddatblygu eu gwefan newydd.

Roeddem yn barod wedi cynllunio ac adeiladu gwefan Beiciau Cybi, pan ofynnwyd felly i ni greu taflen hefyd, roeddem methu aros.

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi lansiad gwefan newydd TR Jones a'i Feibion, a gynlluniwyd ac adeiladwyd gan owensutton.com.

Mae TR Jones yn un o brif gyflenwyr Olew ar Ynys Môn ac wedi bod yn masnachu ers 1910. Maent yn cael eu hawdurdodi’n Ddosbarthwyr Shell a hefyd yn cyflenwi eu cwsmeriaid domestig a masnachol gydag ystod lawn o ireidiau a saim.

DU Construction

Dyma'r drydedd wefan rydym wedi datblygu ar gyfer DU Construction LTD yn ystod ein perthynas waith o ddeng mlynedd, rydym yn falch o ddweud fod hwn yn un o’r gorau eto.

The CrossFit Place

Safle CrossFit Place yw’r cyswllt swyddogol i CrossFit wedi lleoli yng Ngaerwen. Roeddent angen gwefan newydd i hyrwyddo’r egni a chyffro a gynhyrchir gan eu haelodau anhygoel. Roeddem yn hapus iawn i fod o gymorth i hyn.

Dathlu diwedd ar brosiect 5 mlynedd anhygoel, rydym wedi helpu Cadwyn Môn i greu adroddiad terfynol er mwyn adlewyrchu'r gwaith rhagorol y maent wedi'i wneud yn y gymuned.

Awen Menai Logo

Gofynnwyd i ni greu logo unigryw a thrawiadol i Siȏp Lyfrau, Awen Menai.

Holyhead Empire Cinema

Mae'r wefan Empire Sinema yng Nghaergybi’n un cymhleth. Mae'n dair gwefan mewn un (Sinema, Canolfan Chwarae, a grŵp Rhieni a Phlentyn), ar gael mewn dwy iaith, pob un wedi’i reoli trwy ardal mewngofnodi gweinyddwr sengl.

Gwefan wych ar gyfer sefydliad gwych. Mae gwefan Eagle House yn un ymatebol sy'n golygu ei fod yn edrych yr un mor dda ar eich smartffȏn ag y mae ar eich bwrdd gwaith.