Dathlu diwedd ar brosiect 5 mlynedd anhygoel, rydym wedi helpu Cadwyn Môn i greu adroddiad terfynol er mwyn adlewyrchu'r gwaith rhagorol y maent wedi'i wneud yn y gymuned.

Roedd yr adroddiad yn un weledol iawn gyda delweddau bywiog, ail-ddarlunio graffeg ac arweiniodd hyn at greu llyfryn gwych oedd yn bleserus i’w ddarllen.

Cafodd ei hargraffu mewn modd troelli oedd yn golygu bod fersiynau Cymraeg a Saesneg yn hawdd i’w cyrraedd - gwneud y gorau o ddeunydd pa bynnag iaith yw eich dewis.

LLYFRAU TROELLI RHYNGWEITHIOL

Rydym hefyd yn creu dau lyfr troelli rhyngweithiol er mwyn eu darllen ar-lein yn bleserus:

Fersiwn Saesneg
Fersiwn Cymraeg

Mwy o luniau: