Mae gennym berthynas hir o fod wedi gweithio gyda Chymunedau’n Gyntaf Mȏn a Phartneriaeth Plas Cybi fel yr oedd yn cael ei gyfeirio ato’n flaenorol. Rydym yn falch iawn felly o gael y gwahoddiad i’w helpu i ddatblygu eu gwefan newydd.

Roedd y briff yn glir iawn gan Colin Lyon - fod angen iddo fod yn hynod o hawdd i'w defnyddio.

Penderfynom greu safle gyda thudalen flaen athrylithgar - gyda delweddau clir a linciau cyswllt yn arwain defnyddwyr yn uniongyrchol i feysydd penodol o ddiddordeb - Cymorth Cyflogaeth, Hyfforddiant. Roedd gan Plus Môn CF dair adain allweddol y maent eisiau arddangos gyda balchder ar eu tudalen cartref, felly adeiladom fodiwl a fyddai’n hawdd i'w olygu ac iddynt ei harddangos hefyd.

Fel y byddech yn disgwyl, mae'r safle yn un cabl ymatebol. Er bod y dudalen hafan yn cynnwys trefniant cymhleth mewn arddull teils, maent i gyd yn rhaeadru’n daclus ac yn gostwng yn unol i faint y sgrin.

Gallwch ymweld ȃ gwefan CF Môn yma:

CF Gwefan Môn