Rydym yn falch iawn i gyhoeddi lansiad gwefan newydd TR Jones a'i Feibion, a gynlluniwyd ac adeiladwyd gan owensutton.com.

Mae TR Jones yn un o brif gyflenwyr Olew ar Ynys Môn ac wedi bod yn masnachu ers 1910. Maent yn cael eu hawdurdodi’n Ddosbarthwyr Shell a hefyd yn cyflenwi eu cwsmeriaid domestig a masnachol gydag ystod lawn o ireidiau a saim.

Mae TR Jones wedi cael gwefan blaenorol, oedd yn gwasanaethu yn dda, ond mae hwn yn safle sefydlog sydd yn seiliedig ar HTML- oedd yn golygu fod rhaid iddo gael ei wneud gan yr awdur gwreiddiol, neu gan rywun arall sydd â gwybodaeth dechnegol ddigonol er mwyn gwneud unrhyw newidiadau. Yn anochel golygodd hyn y byddai'r cynnwys yn dyddio’n gyflym ac nid oedd y gwefan yn cyrraedd ei llawn botensial.

Cynigiom i TR Jones arferiad CMS ac ailgynllunio y wefan i ddod â ymdeimlad newydd i'r safle a’u galluogi i reoli y cynnwys eu hunain yn hawdd – a fyddai’n eu helpu i roi gwell gwasanaeth i’w cwsmeriaid.

"Mae’n wefan wedi ailwampio ac yn edrych yn fwy ffres a modern, mae’r cyfleuster archebu ar-lein llawer yn well. Diolch i owensutton.com a’r criw am eu holl waith caled." - Marcus Jones, Cyfarwyddwr TR Jones & Sons Ltd.

Ewch i wefan TR Jones & Sons