The CrossFit Place Web site

Safle CrossFit Place yw’r cyswllt swyddogol i CrossFit wedi lleoli yng Ngaerwen. Roeddent angen gwefan newydd i hyrwyddo’r egni a chyffro a gynhyrchir gan eu haelodau anhygoel. Roeddem yn hapus iawn i fod o gymorth i hyn.

Mae gwefan CrossFit, yn un ymatebol felly mae'n perfformio wych ac yn edrych yn dda ar unrhyw ddyfais. Mae hefyd yn cynnwys sustem archebu ar-lein, yn ogystal â nifer o wahanol ffurflenni ar gyfer aelodau newydd sy'n cael eu he-bostio awtomatig i'r hyfforddwyr.

Adeiladom adain ddiogel ar gyfer aelodau yn unig le gall newyddion a gwybodaeth benodol ar gyfer aelodau gael ei rannu’n breifat.

Gallwch edrych ar y wefan yma:

Gwefan CrossFit Place