Holyhead Empire Cinema

Mae'r wefan Empire Sinema yng Nghaergybi’n un cymhleth. Mae'n dair gwefan mewn un (Sinema, Canolfan Chwarae, a grŵp Rhieni a Phlentyn), ar gael mewn dwy iaith, pob un wedi’i reoli trwy ardal mewngofnodi gweinyddwr sengl.

Mae’r wefan wedi adeiladu ar feddalwedd CMS, Joomla. Sydd yn bleser i’w ddefnyddio a’i reoli. Mae gan bob adain oddi fewn i’r wefan ei edrychiad ac arddull unigryw ond eto maent yn amlwg yn rhan o'r un teulu.

Mae 79% o ymwelwyr yn ymweld â’r wefan trwy ddyfais symudol, roedd yn hanfodol felly fod y wefan yn un ymatebol ac yn gallu addasu'r cynllun yn awtomatig, arddull a meintiau ffont ar gyfer maint gwahanol fathau o sgrin. Roedd yr adran Sinema yn benodol yn bwysig i'w gael yn iawn. Roedd gan y wefan gyntaf a luniwyd ormod o destun a gwybodaeth ddiangen. Roedd cwsmeriaid eisiau gwybod pa ffilmiau oedd ymlaen, pa ffilmiau oedd i ddod a beth ydy pris tocynnau. Felly dyna’r ffordd yr ydym wedi’i hadeiladu - cadw'r wybodaeth yn fawr a chlir ac yn weladwy wrth fyned i'r safle. Rydym hefyd wedi gwneud yn siŵr fod y botwm archebu wedi’i gosod yn glir ar frig y safle er mwyn gwneud archebu’n hawdd.

Rydym hefyd wedi ychwanegu SSL (Secure Socket Layer) tystysgrif ar gyfer diogelwch sydd yn rhoddi hyder ychwanegol ar gyfer y defnyddwyr. Mae hyn yn amgryptio'r holl ddata rhwng y porwr a'r gweinydd, fel fod gwybodaeth cwsmeriaid yn ddiogel rhag sgam ac yn gwneud i’r cwsmeriaid deimlo'n ddiogel wrth ddefnyddio'r safle.

Edrychwch ar y wefan yma:

Gwefan Sinema Empire Caergybi