Roeddem yn barod wedi cynllunio ac adeiladu gwefan Beiciau Cybi, pan ofynnwyd felly i ni greu taflen hefyd, roeddem methu aros.

Gwnaethom dau fersiwn - un Gymraeg ac un Saesneg - lluniwyd i gyfleu'r un effaith teils ag sydd ar y wefan i greu’r ymdeimlad cyd-gysylltiedig gyda’r brand.

Roedd gwefan Beiciau Cybi eisiau llawer o wybodaeth ar y daflen - gwybodaeth amdanynt, yr ardal, y beiciau, prisiau, a map o Ynys Gybi yn dynodi’r holl lwybrau beicio, tirnodau lleol a'u canolfannau seiclo ... Ar gyfer gwneud hyn yn ddefnyddiol ar gyfer y beicwyr awgrymom ddull newydd o greu’r daflen tri-blyg gyda'r wybodaeth sylfaenol (gyda phapur arferol A4 wedi plygu deirgwaith), sydd wedyn yn agor eto i fod yn fap mawr A3.

Roedd yn golygu gwaith trylwyr, gyda phob ffordd fach ar Ynys Cybi wedi ddylunio gyda llaw mewn modd unigryw. Mae'r fersiwn terfynol y gellir eu lawrlwytho fel PDF a’i chwyddo fewn ac allan, gellir ei ddarllen yn hawdd ar ffôn smart tra’n symudo gwmpas hefyd.

Gallwch lawr lwytho'r canlyniad terfynol yma: Taflen Beicio Cybi - Saesneg | Cymraeg

Mwy o luniau: