Awen Menai Logo

Gofynnwyd i ni greu logo unigryw a thrawiadol i Siȏp Lyfrau, Awen Menai.

Prosiect gwych i weithio arno, lle datblygwyd nifer o gysyniadau. Ynghyd ȃ’r cleient cytunwyd i fynd gyda’r dyluniad sydd wedi’i arddangos yma, rydym yn falch iawn o weld ei fod yn denu pobl sy'n mynd heibio.

Mwy o luniau: